Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018

10 Eylül 2018, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul

Bilim evrenseldir. Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için genellikle kamu kaynakları kullanılır. Bu süreçte üretilen bilimsel bilgiler de kamu malıdır ve bu bilgilerin değeri paylaşıldıkça artar. “Açık bilim” bilimsel yayınlara ve bu yayınların dayandığı araştırma verilerine açık erişim anlamına gelir. Avrupa Birliği (AB) dijital tek pazar stratejisi çerçevesinde bilimsel bilgilere ve araştırma verilerine kolayca erişmek, bu bilgileri saklamak, paylaşmak ve yeniden kullanmak için Avrupa Açık Bilim Bulutunu (European Open Science Cloud) ve OpenAIRE hizmetlerini geliştirmektedir. Bu platformdaki bilgi ve verilere hem araştırmacıların hem de vatandaşların erişebilmesi ve kamu, üniversite ve sanayi sektörleri arasındaki bilimsel işbirliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Okumaya devam et “Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018”